Cemsolv 25 Kg

Artikelnummer: P0117
CEMSOLV är ett specifikt surt rengöringsmedel som sönderdelar och tar bort cement från släta ytor. 

Produkten används för att rengöra fordon som kommer i kontakt med cement (cementblandare, grävmaskiner, byggplatsutrustning).
25Kg